Hőszivattyúk - tervezés, kivitelezés

Nyomtatás PDF

Hőszivattyú:
• Olyan berendezés, amely egy tér adott hőmérsékletén hőt vesz fel és megnövelve azt egy másik térben nagyobb hőmérsékleten adja le.
• Amikor a hőszivattyú hőt termel (pl. helyiségfűtésre vagy vízmelegítésre) fűtő üzemmódban, amikor hőt von el (pl. helyiséghűtésre), akkor pedig hűtő üzemmódban üzemel.
• Ha a kondenzátoroldalon termelt hő hasznosítása a cél, és a hűtést nem hasznosítjuk, akkor a hőszivattyú „egycélú” berendezés, míg a fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmas hőszivattyút „többcélú” berendezésnek nevezzük. A többcélú hőszivattyúval egyidejűleg lehet fűteni és hűteni is, ezért használata energiatakarékossági okok miatt rendkívül jelentős. Példa erre egy olyan hőszivattyú, amelyik a műjégpályánál hűt, a mellette lévő uszodában pedig fűt. Az egyidejű kettős hasznosítás a COP -t (a teljesítménytényezőt) megtöbbszörözheti.

Bővebben...

Hőszivattyú - Kiadvány

Nyomtatás PDF

 altA hőszivattyú napjaink egyik leghatékonyabb műszaki eszköze annak,hogy jelentős energiát takarítsunk meg fűtéskor
és hűtéskor, valamint a szén-dioxid- és károsanyagkibocsátást csökkentsünk. Fő jellemzője, hogy a működésére bevezetett villamos energiát – a megújuló energia felhasználásával – megtöbbszörözi. Napenergiából, földhőből ésszerű eszközökkel általában 35–55 °C-os víz nyerhető, a felhasznált energia jelentős részét ilyen hőmérsékletű fűtési igényhez hasznosítjuk. Hőszivattyúzással a fűtésre nem alkalmas hőmérsékletű hőforrás illetve hőhordozó hőmérsékletét emeljük a fűtési célra alkalmas
hőmérsékletre. 

 

 

Itt olvashat róla bővebben

Fűtéstechnika környezetbarát hőszivattyúval

Nyomtatás PDF

altAz emberi fejlődés eddig egyre nagyobb mértékű természetátalakítással járt. A természet a rajta képzett ún. sebeket, amíg az ember harmóniában élt vele, gyógyítani tudta. Viszont az ipari forradalom óta bekövetkezett a természeti erőforrások felelőtlen pazarlása, és a fokozódó környezetszennyezés – a tudósok szerint – globális katasztrófa bekövetkezéséhez vezet. A veszélyforrás megszüntetésére tett közös erőfeszítések eredményeként nemzetközi megállapodások készültek, és a legújabb kutatási eredmények felhasználásával jelenleg is készülnek. Az emberiség által okozott éghajlatváltozás megállítása ill. a változások kedvezőbb irányba terelése napjaink egyik legnagyobb kihívása.
 

 

Itt olvashat róla bővebben

Energiahatékonyság növelése hőszivattyúval

Nyomtatás PDF

altAz épületek jelentős befolyást gyakorolnak a hosszú távú energiafogyasztásra. Jelenleg a lakások és az ún. tercier ágazat fogyasztása, amelynek meghatározó részét az épületek jelentik, a végső energiafelhasználás 40 %-át teszi ki az EU-ban, és hazánkban is hasonló ez az arány. Az országos energiamérleg javítása és a környezet kímélése egyaránt szükségessé teszi az épületek energiafogyasztásának mérsékelését.

 

 

 

Itt olvashat róla bővebben

A hőszivattyú technológia szerepe a klímapolitikában

Nyomtatás PDF

altA Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tervezet szerint 2020-ig az Uniós vállalások miatt évi 9,004–17,485 millió tonna CO2 egyenértékű kibocsátást kell az országnak teljesítenie abban az esetben, ha az EU önálló vállalása marad érvényben. Ha a remélt globális kibocsátási keretrendszer létrejön, az EU keretén belül hazánkra rótt kényszer évi 19,370–25,988 millió tonna CO2 egység kiváltás. Figyelembe véve, hogy a dokumentum is megfogalmazza, hogy az éghajlatváltozás napjaink egyik legjelentősebb globális kihívása, a stratégiának a valójában optimális második megoldásra kell elsősorban útmutatást adni (optimista stratégia), míg az első esetre pesszimista stratégia adható. A kisebb kibocsátási kötelezettség egyoldalú vállalása az EU szempontjából a versenyképességét tekintve várhatóan olyan negatív hatásokkal jár, aminek az elkerülésére a közösség természetszerűen törekszik. Az optimista megoldás így Magyarország számára átmenetileg nagyobb terheket és költségeket jelent, de távlatilag alapvetően kedvezőbb eredményre vezet a tisztességes verseny nemzetközi kereteinek megtartása mellett. 

Itt olvashat róla bővebben

Ön itt áll: Hőszívattyú